ועדות האיגוד

ועדה מדעית-אקדמית

הוועדה המדעית האקדמית עוסקת במדיניות האיגוד, ומהווה כגורם מכוון לכל פעילות האיגוד.
חברים בועדה:פרופ' בני לאוטרבך (יו"ר), פרופ' יוסף גרוס, אודי אהרוני, ניר זיכלינסקי.

ועדת רגולציה

ועדת הרגולציה פועלת לגיבוש מדיניות האיגוד בתחומי הרגולציה החלה על דירקטורים ודירקטוריונים. הפעילות כוללת, בין היתר : הובלת מהלכים מול משרד המשפטים ורשות ניירות ערך, התייחסות להצעות חוק ותקנות.
חברים בועדה: פרופ' יוסף גרוס (יו"ר), אילן פלטו, פרופ' בני לאוטרבך, ניר זיכלינסקי.

ועדת חברות ציבוריות וגופים מוסדיים

ועדת חברות ציבוריות וגופים מוסדיים פועלת בשיתוף פעולה עם איגוד החברות הציבוריות בישראל, לייצוג האינטרסים של הדירקטורים והדירקטוריונים בחברות הציבוריות והגופים המוסדיים.
חברים בועדה:אילן פלטו (יו"ר), ניר זיכלינסקי.

ועדת כנסים וקורסים

וועדת הכנסים והקורסים עוסקת בתכני ומבנה הכנסים הקורסים וימי העיון,
חברים בועדה:אודי אהרוני (יו"ר), פרופ' יוסף גרוס, ניר זיכלינסקי.

ועדת מגזר ציבורי ומגזר שלישי

ועדת המגזר הציבורי והמזגר השלישי פועלת מול גורמי המימשל ומשרדי הרווחה לקידום הדירקטורים במגזרים אלו ,ולייצוג האינטרסים של הדירקטורים והגדרת מעמדם בארגונים וולונטריים ולמוסדות ללא כוונות רווח,
חברים בועדה:  (יו"ר), ניר זיכלינסקי.

ועדת ייעוץ

ועדת היעוץ בוחנת את צרכי היעוץ השונים הנדרשים לדירקטורים ודירקטוריונים, ובנית מענה מתאים מול השותפים האסטרטגים של האיגוד.
חברים בועדה: ניר זיכלינסקי (יו"ר), אילן פלטו, פרופ' בני לאוטרבך.

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת הינה מוסד הביקורת הפנימית של האיגוד לבחינת פעילותו התקינה
חברים בועדה:אילן פלטו (יו"ר), אודי אהרוני.

ועדה בינלאומית

מטרת הוועדה הבינלאומית הנה לבנות מערכת יחסים ,ליצור פרויקטים משותפים ושיתופי פעולה עם הארגונים השונים בעולם. חברי הועדה מייצגים את המגזר הציבורי והפרטי.
חברי בועדה: יו"ר הועדה שמואל בן טובים, פרופסור אורלי יחזקאלי, רו"ח ניר זיכלינסקי, איריס מזאל, ד"ר אמירם פורת, עו"ד אנה משה, אירמה קופרמן-דבר, עו"ד מיכל מור, חיים גלעד, ד"ר דב סולומון, בני הראל, משה שנייד, יניב מלמוד, עו"ד ורואת חשבון חוה גורביץ, יוסי לחד.

ועדה לאיתור וגיוס

ועדה לאיתור וגיוס פועלת במטרה לסייע לארגונים למצוא דירקטורים מקצועיים מתאימים עבור צרכי הדירקטוריון, לסייע לדירקטורים מכהנים ובמקביל לסייע למועמדים לתפקיד דירקטור למצוא את הדירקטוריון המתאים ביותר עבורם בהתאם לכישורים וניסיונם, כל זאת לצד ביצוע הכשרות מקצועיות בהתאם לנדרש ומצופה מדירקטור מקצועי.        חברים בועדה: יו"ר הועדה יוסי אלישך, ד"ר דליה זליקוביץ, יעקב צבאג, קובי נבון, רינה שפיר, ד"ר אורה סתר, איילת שטיינברג.

שיתופי פעולה