חזון האיגוד

איגוד יפעל בנושאים הקשורים לקידום מעמד הדירקטורים במדינת ישראל, כגוף המקצועי המרכזי המלווה דירקטורים בדרך ליצירת אווירת עסקים אחראית וראויה בישראל; יספק הכשרה מתאימה, ידע, ייעוץ מקצועי, וייצג את אינטרס הדירקטורים מול המחוקק והרגולטורים; ישאף שכל דירקטור יוכל לנווט בביטחון ובהצלחה אתגרים עסקיים מורכבים העומדים בפניו.

אתגרים:

  • פיתוח רמתם המקצועית של הדירקטורים בהתאם לדרישות ולאתגרים הצפויים מהם.
  • מקור מידע עדכני המשמש את הדירקטורים להתעדכן באופן שוטף בסוגיות אקטואליות.
  • ייצוג האינטרסים של הדירקטורים בפני הכנסת והרגולטורים תוך מעקב, בקרה והתמודדות עם שינויים החלים מעת לעת.
  • יצירת תו איכות להכשרת דירקטורים - אשר הכרחי במדינה מערבית כנהוג בחו"ל. העצמת הדירקטורים והדירקטוריונים בישראל.

שיתופי פעולה