מועדון הדירקטורים החיצוניים

המועדון מיועד לדח"צים ודירקטורים בלתי תלויים בכל סוגי הארגונים.

המועדון יקיים פעילויות ייחודיות לדח"צים על מנת לתת מענה לצורכיהם המיוחדים לאור האתגרים המיוחדים העומדים בפני הדח"צים והדירקטורים הבלתי תלויים

 

התוכן המלא זמין לחברי איגוד הדירקטורים בלבד

לפרטים על חברות באיגוד הדירקטורים והצטרפות לחץ כאן

שיתופי פעולה