איגוד הדירקטורים בשיתוף עם עם חברת מנורה מבטחים 

שמחים להזמינך למפגש בוקר ביום 05.09.2017

קרא עוד >>איגוד הדירקטורים בשיתוף עם משרד עו"ד ליפא מאיר ושות' עורכי דין.

שמחים להזמינך להרצאה ביום 12.07.2017 

קרא עוד >>דילגנט כאן ניתן להוריד את המצגות שהופיעו בהשתלמויות ואירועי האיגו

שיתופי פעולה