חשיבות המיומנות הפיננסית לדירקטורים חברי וועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, וועדת ביקורת, וועדת תגמול, וועדת הנפקות , ועדות מיוחדות וועדות אד הוק .חשיבות המיומנות הפיננסית לדירקטורים חברי וועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, וועדת ביקורת, וועדת תגמול, וועדת הנפקות , ועדות מיוחדות וועדות אד הוק . חשיבות המיומנות הפיננסית לדירקטורים חברי וועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, וועדת ביקורת, וועדת תגמול, וועדת הנפקות , ועדות מיוחדות וועדות אד הוק . 

תפקידו של הדירקטור בעשור האחרון השתנה ללא הכר. מתוקף מינויו הוא ניצב בפני דילמות חדשות ואתגרים לא פשוטים המחייבים אותו בהעמקת הידע המקצועי והכללי על מנת לעמוד בציפיות בעלי ...מנהל מקצועי ומרצה ראשי: רו"ח ניר זיכלינסקי, ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

קרא עוד >> בהנחיית רו"ח ניר זיכלינסקי, מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP 

קרא עוד >>

שיתופי פעולה