חשיבות המיומנות הפיננסית לדירקטורים חברי וועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, וועדת ביקורת, וועדת תגמול, וועדת הנפקות , ועדות מיוחדות וועדות אד הוק .חשיבות המיומנות הפיננסית לדירקטורים חברי וועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, וועדת ביקורת, וועדת תגמול, וועדת הנפקות , ועדות מיוחדות וועדות אד הוק . חשיבות המיומנות הפיננסית לדירקטורים חברי וועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, וועדת ביקורת, וועדת תגמול, וועדת הנפקות , ועדות מיוחדות וועדות אד הוק .קורס דירקטורים מתקדם לעמיתי "חבר" הינו ייחודי בישראל ועוסק במיומנותם המעשית, לרבות הפיננסית, של הדירקטורים בוועדות הדירקטוריון השונות, על ...מנהל מקצועי ומרצה ראשי: רו"ח ניר זיכלינסקי, ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

קרא עוד >>

שיתופי פעולה