חדש (!!!) קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה (גם) בחיפה

 

 

איגוד הדירקטורים והתאחדות התעשיינים מחוז צפון, מזמינים אתכם להצטרף לקורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה שייערך בחיפה - במסלול מותאם לדירקטורים בתעשייה:

 

התאחדות התעשיינים                                   logo

חשיבות המיומנות הפיננסית לדירקטורים חברי וועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, וועדת ביקורת, וועדת תגמול, וועדת הנפקות , ועדות מיוחדות וועדות אד הוק .

הקו המאפיין את הדירקטור של העשור האחרון שונה בתכלית שינוי מקודמיו, כיום הוא ניצב בפני דילמות חדשות, יחד עם זאת הוא נעדר בהכשרה נאותה לתפקיד ולציפיות בעלי המניות מהציבור וממחזיקי העניין. המחוקק, הרגולטורים ובתי המשפט מחמירים את אחריות הדירקטורים ומתרבות התביעות הנגזרות והיצוגיות. הדירקטורים המכהנים בוועדות הסטטוטוריות בחברות חייבים להכשיר עצמם, בין היתר, בהבנה מקצועית ופיננסית יסודית. ההבנה והמיומנות המקצועית והפיננסית יכולה להיווצר על ידי השתלמויות כלליות וייעודיות. הקורס כולל , בין היתר , היבטים חשבונאיים ופיננסיים, משפטיים וממשל תאגידי. ניתן ללמוד מתוכנית ההכשרות של איגוד הדירקטורים בישראל באתר IDU. במסגרת מיומנות מעשית/פרקטית הקורס מקנה לדירקטור את האפשרות ללמוד מניסיונם של בעלי ניסיון. הקורס יתמקד בסימולציות שונות ותרחישים מגוונים בהם נבחן הדירקטור בשטח לרבות באמצעות ישיבות של הוועדות והתנסות בפתרון סוגיות העולות בוועדות הדירקטורים ובדירקטוריונים על בסיס התנסות אישית ועל בסיס התנסות קבוצתית המדמה ישיבת וועדת דירקטוריון וישיבות דירקטוריון.

צוות אקדמי ומקצועי- רו"ח ניר זיכלינסקי ומרצים אורחים ילוו את הקורס ויתנו מניסיונם.

מטרות הקורס:

הדירקטורים, בפעילותם בדירקטוריון נדרשים לפעול בוועדות השונות מתוקף חוק בוועדה לבחינה ואישור הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת, ועדת תגמול וכן בועדות מיוחדות וועדות אד-הוק כדוגמת ועדה לניהול סיכונים, ועדה לממשל תאגידי, ועדת עסקאות עם בעלי עניין וכיוצ"ב. בענפים מסוימים, כדוגמת בנקים, יש וועדות נוספות. המטרה לאפשר לדירקטור להבין לעומקם את הסוגיות המקצועיות והפיננסיות .

קורס מתקדם וייחודי בישראל העוסק במיומנותם הפיננסית המעשית של הדירקטורים בוועדות הדירקטוריון על מנת לתת מענה לצורך הקיים בשוק-הכשרה מקצועית ופיננסית מעשית בנוסף לתיאורטית. ההבנה הפרקטית תצייד את המשתתפים "בארגז כלים" שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים המקצועיים והפיננסים בחברות.

נושאים עיקריים:

רקע לדוחות כספיים, ניתוח דוחות כספיים, סוגיות חשבונאיות ובקרה לרבות בחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית על רקע ה ISOX, השלכות המעבר מחברה פרטית לציבורית ומערך הדיווחים בחברה ציבורית, סוגיות במימון ושוק ההון, סוגיות באשראי בנקאי וחוץ בנקאי, הבנה וביצוע של בניית תוכנית תגמול סבירה והוגנת וכיוצ"ב.

ניהול אקדמי ומרצים: ניהול אקדמי -ניר זיכלינסקי, מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP, ממייסדי איגוד הדירקטורים , מכהן כדירקטור בחברות וביניהן בנק הפועלים ושיכון ובינוי. למעלה מ-20 שנים מרצה בכיר בחוגים לחשבונאות ומנהל עסקים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות בישראל-בתחומי החשבונאות ודוחות כספיים, בקרה, ביקורת, אחריות חברתית וכיוצ"ב . לשעבר משנה למנכ"ל אריסון השקעות ושותף בכיר בזיו האפט. מרצים נוספים מהמובילים בתחום, בעלי רקע מעשי עשיר המשמשים בעמדות מפתח במשק וביניהם מאיגוד הדירקטורים בישראל.

תעודה:

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם איגוד הדירקטורים בישראל.

תנאי סף:

  •  דירקטורים מכהנים וחדשים שמונו או מתוכננים להתמנות בעתיד בחברות ציבוריות, חברות פרטיות גדולות וגופים מוסדיים
  • מסיימי קורס דירקטורים בסיסי 
  • בעלי תואר ראשון או ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות

היקף הקורס:

13 מפגשים, כל מפגש בן 6 שעות לימוד, סה"כ 78 שעות אקדמיות. 

מיקום:

בית התאחדות התעשיינים חיפה

תאריך ושעות הקורס:

החל מה 16/10/2018 ועד 15/01/2018 בין השעות 14:00-19:00

מחירים מיוחדים לחברי התאחדות התעשיינים

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

טלפון 03-7363146 או לכתובת המייל  office@idu.org.il 

 

שיתופי פעולה