• Uncategorised
  מונה מאמרים:
  5
 • תוכן ראשי
  מונה מאמרים:
  7
 • אודות
  מונה מאמרים:
  7
 • שירותי האיגוד
  מונה מאמרים:
  6
 • מרכז ההכשרות
  מונה מאמרים:
  0
  • קורסים

   pic01

   דירקטורים ונושאי משרה בכירים נדרשים לקבל החלטות על סמך מידע מקצועי. מטרת הקורסים להעשיר את הידע המקצועי הנ"ל במטרה לסייע לדירקטור לנווט בביטחון ובהצלחה אתגרים עסקיים מורכבים העומדים בפניו.

   מונה מאמרים:
   10
  • השתלמויות

   pic02

   השתלמויות עוסקות בסוגיות שעל סדר היום הציבורי, כולל היבטים רגולטורים אשר מתעדכנים מעת לעת. מטרתם להעשיר את הדירקטורים ונושאי משרה בכירים בנושאי אקטואליה הנוגעים ישירות לתפקידם המקצועי.

   מונה מאמרים:
   5
  • כנסים

   pic03

   כנס איגוד הדירקטורים השנתי יאפשר לדירקטורים ונושאי משרה בכירים לדון בסוגיות אשר משפיעות על תפקידם, לגבש מדיניות, להתעדכן במגמות עתידיות וכיצד הן צפויות להשפיע על תפקידם, וכיוצא בזה.

   מונה מאמרים:
   11
 • פרסומים מקצועיים
  מונה מאמרים:
  0
  • מאמרים

   pic01

   חברי האיגוד ייהנו מעדכונים שוטפים לגבי סוגיות רלוונטיות באמצעות המאמרים המתפרסמים מטעם איגוד הדירקטורים בישראל.

   מונה מאמרים:
   32
  • ניוזלטר

   pic01

   כחלק משירותי איגוד הדירקטורים בישראל ייהנו החברים מהמלצות על ביטאונים וחוברות מקצועיות רלוונטיים לתפקידם.

   מונה מאמרים:
   38
  • עדכוני חקיקה

   pic01

   איגוד הדירקטורים עוקב מקרוב אחר שינויי חקיקה הרלוונטיים לדירקטורים וכן נמצא בקשר ישיר עם הרגולטורים והמחוקק.

   מונה מאמרים:
   3
  • הגדרות
   מונה מאמרים:
   1
 • ארכיון השתלמויות
  מונה מאמרים:
  43
 • מן העיתונות
  מונה מאמרים:
  216
 • מועדונים מקצועיים
  מונה מאמרים:
  0
 • גלריות
  מונה מאמרים:
  1
 • ארכיון כנסים ואירועים
  מונה מאמרים:
  5
 • הטבות
  מונה מאמרים:
  2
 • English Articles
  מונה מאמרים:
  2
 • Main Content
  מונה מאמרים:
  6

שיתופי פעולה