נוסח עדכני של תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס - 2000

לקריאת נוסח עדכני העוסק בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור החיצוני), התש"ס - 2000, הכולל את עדכון הסכומים לתשלום לנוכח הצמדה מדדית שבוצעה 

 למאמר המלא לחץ כאן icon

שיתופי פעולה