מול הרגולטור

המחוקק והרגולטורים בעת האחרונה מחמירים את האחריות המצופה מהדירקטורים ומתרבות התביעות הנגזרות והיצוגיות.

 בכל התהליך האמור כמעט ולא מושמעת עמדת הדירקטורים, בתיקוני החקיקה אין כל ייצוג לדירקטורים, בדיונים עם הרגולטורים לא נשמע דברם ובדיונים ציבוריים נדם קולם.

האיגוד ישמש קול עבור הדירקטורים למול המחוקק והרגולטורים, כבר היום מכירים הרגולטורים בחשיבותו העליונה של האיגוד.
האיגוד יוביל נושאים שעל סדר היום וידאג להשמיע את קולם של הדירקטורים.
נשמח לקבל הצעות וסוגיות שיש צורך להעלותם מול המחוקק והרגולטורים.

התוכן המלא זמין לחברי איגוד הדירקטורים בלבד

לפרטים על חברות באיגוד הדירקטורים והצטרפות לחץ כאן

שיתופי פעולה