האם נחסמה הדרך לרכישת שליטה בחברה באמצעות סעיף 350 לחוק החברות?

רכישת שליטה בחברה הינה צעד מכריע בחייה של כל חברה, הן ציבורית והן פרטית. לאלמנט השליטה בחברה ערך כספי רב, הרבה מעבר לשוויין של המניות הנרכשות במטרה להגיע לשליטה. לרוכש השליטה יתרון רב, שכן אם יהיו בידיו קצת למעלה ממחצית קולות ההצבעה, הרי הוא שולט ב-100% ביכולת למנות דירקטורים וב-100% בהחלטות האסיפה הכללית, כך שיוכל לנתב את דרכי החברה והשקעותיה. ואכן במהלך השנים האחרונות אנו עדים לשוק שליטה נכבד, לפיו קבוצה פלונית רוכשת שליטה בחברות נסחרות ואף פרטיות, כאשר שווי הרכישה נמדד בסכומי כסף נכבדים.

ברשימה זו אנו מבקשים להתייחס לאפשרויות השונות לרכישת שליטה מלאה בחברה  ציבורית, כאשר החוק מבחין בין הדרכים לרכישת שליטה מלאה לבין רכישת שליטה חלקית.

 {registered}למאמר המלא לחץ כאן icon{/registered}

שתף:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ברצוני לקבל פרטים על הצטרפות לאיגוד

וקבל עדכונים בזמן אמת על קורסים, כנסים והטבות ייחודיות לחברי האיגוד
קישורים

התחברות