מסלול להעצמת המומחיות המשפטית והממשל תאגידית

המסלול להעצמת המומחיות המשפטית והממשל התאגידי על שולחן הדירקטוריון

לחברי איגוד הדירקטורים ו/או לעתודת הדירקטורים בלבד

איגוד הדירקטורים בישראל חרת על דגלו להוות בית מקצועי לדירקטורים והוא משמש עמוד התווך לכלל הדירקטורים בישראל. איגוד הדירקטורים בישראל מאמין כי קידום הדירקטורים באופן אישי תורם להצלחת הארגונים שבהם מכהנים הדירקטורים.
האיגוד מספק לדירקטורים את ההכשרה, הידע והייעוץ המקצועי הדרושים כדי לנווט בביטחון ובהצלחה אתגרים עסקיים מורכבים העומדים לפתחם.
ההכשרה נעשית בדרך של תהליך אישי ולמידה מתמדת תוך כדי תנועה (on-going learning), תהליך אשר הוכח כמקור צמיחה לחברה ומאפשר לדירקטורים לבצע את עבודתם בצורה טובה יותר.

חברי האיגוד/העתודה, מוזמנים לקחת חלק במסלול ייחודי להעצמת המומחיות המשפטית והממשל התאגידי של הדירקטורים בהובלתם של פרופ’ יוסף גרוס וד”ר לאה פסרמן – יוזפוב.

מדי רבעון חברי המסלול יפגשו מקרה בוחן (סימולציה, case study) בנושאים אקטואליים, במגוון סוגיות בממשל תאגידי ובנושאים משפטיים המגיעים לשולחן הדירקטוריון וועדותיו. במפגשים נדמה ישיבות דירקטוריון ולמשתתפים תהיה הזדמנות לסיעור מוחות ולשאילת שאלות, וכך ליהנות מהפרייה הדדית.

המשתתפים במפגשים יוכלו להתעדכן בהתפתחויות הקיימות בנושאים משפטיים בארץ ובעולם. בין הנושאים שיידונו במפגשים – עסקאות בעלי עניין, חדלות פרעון, הצעות רכש, ביטוח דירקטורים דיווחים לרשויות ועוד.

תנאי סף להשתתפות במסלול:

חברים באיגוד הדירקטורים בישראל/ עתודת הדירקטורים של איגוד הדירקטורים בישראל

דירקטורים ובעלי ידע וניסיון בממשל תאגידי בעלי רקע משפטי (ניסיון מספק, עו”ד, מזכירי חברות, יועצים משפטיים ועוד)

חברי איגוד, עם פרטי גישה לאתר, יכולים לצפות בחומרים המקצועיים של המסלול.

התחברות