מרכז ההכשרות

קורסים לדירקטורים

דירקטורים ונושאי משרה בכירים נדרשים לקבל החלטות על סמך מידע מקצועי. מטרת הקורסים להעשיר את הידע המקצועי הנ"ל במטרה לסייע לדירקטור לנווט בביטחון ובהצלחה אתגרים עסקיים מורכבים העומדים בפניו.

השתלמויות

השתלמויות עוסקות בסוגיות שעל סדר היום הציבורי, כולל היבטים רגולטורים אשר מתעדכנים מעת לעת. מטרתם להעשיר את הדירקטורים ונושאי משרה בכירים בנושאי אקטואליה הנוגעים ישירות לתפקידם המקצועי.

כנסים

כנס איגוד הדירקטורים השנתי - יאפשר לדירקטורים ונושאי משרה בכירים לדון בסוגיות אשר משפיעות על תפקידם, לגבש מדיניות, להתעדכן במגמות עתידיות.

ארכיון השתלמויות

ארכיון כנסים וארועים

התחברות