סדנת סוגיות בניהול אשראי לדירקטורים

הדירקטור בשיח המימוני בעולם פיננסי חדש

רקע: 

סיכון אשראי, הוא הסיכון להפסד כספי ונזק שייגרם לבעל החוב (המלווה) הנובע מפגיעה ביכולת ההחזר של החייב (הלווה) . סיכון אשראי, הוא אחד הסיכונים העיקריים להם חשופים גופים עסקיים. גופים עסקיים גם לווים, נוטלים אשראי, ממעניקי אשראי וגופים פיננסיים שונים ומספקיהם וגם מלווים או מעניקים אשראי ללקוחותיהם, כחלק מן הפעילות העסקית השגרתית שלהם. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לבניית אסטרטגיה מימונית ולהבטחת קיומם של תמיכה ניהולית, מקצועית ותפעולית וכן של מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים בגוף העסקי לניהול סיכוני האשראי להם הוא חשוף, משני הכיוונים כנותן אשראי אגב פעילות ההשקעות שלו ו\או פעילותו העסקית-מסחרית וגם כנוטל אשראי. זוהי חובתו של הדירקטוריון ובשל כך קיימת חשיבות רבה כי דירקטוריון גוף עסקי יבטיח קיומם של אסטרטגיה וכלי ניהול ובקרה של סיכון האשראי, כלי מדידה נאותים וכלים לאמידת השווי הכלכלי והפיננסי של עסקת האשראי. הדירקטוריון חייב לוודא שקיימת בחברה תשתית לטיפול באשראי במצבי שגרה וגם במצבי משבר.

כדירקטורים ודירקטוריות עלינו לדעת לפקח על הארגון ולהתוות את האסטרטגיה .

מטרת הסדנא:
​הכשרה ייחודית בסוגיות ניהול אשראי ומימון ולמידת אתגרי המימון בסביבה עסקית משתנה , לצד פיתוח כישורים ניהוליים ומיומנות להובלת תהליכי חוב בחברות וארגונים.

מה אקבל במפגש?

· המימון וחשיבותו בחיי חברה, שיקולי דירקטוריון והנהלה בהחלטות הקשורות לנטילת או הענקת

אשראי – מבט של יו”ר דירקטוריון

· הקניית כלים מנחים לבניית מערך של התראות מוקדמות ותכנון קובננטס פנימיים כלווים כמלווים

· כשלי מימון בהליכי חדלות פירעון והסדרי חוב – ניסיון מעשי והחקיקה הרלוונטית

· סוגיות מפתח בגיוסי הון – ניתוח אירוע ולקחים לדירקטורים.

· מודל איכותי וכמותי לניהול ובקרת אשראי בחברה – הצגה, והצגת מודל ניתוח לדוגמא.

· טעויות מפתח משמעותיות בהסכמי מימון ואופן הטיפול בהן.

· תפקידו של הדירקטוריון בתהליך קביעת ושימור דירוג החוב.

· נק’ מבטו של דירקטוריון על תהליכי גיוסי הון והנפקות, וניתוח אירוע.

למי זה מתאים?​

דירקטורים, דירקטוריות ונושאי משרה בכירים המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בעולמות האשראי וללמוד כלים פרקטיים בסוגיות ניהול אשראי כדירקטורים.

צוות המרצים:

הסדנה מועברת על ידי סגל בכיר ומיטב המרצים המנוסים והמומחים בארץ:

חיים כהן – יו”ר רפק תקשורת ותשתיות, מייסד האיגוד הי​שראלי למנהלי סיכונים , בעבר מנכ”ל כלל ביטוח אשראי וסגן נשיא סיטיבנק ישראל.

רו”ח ניר זיכלינסקי – יו”ר של SRI GLOBAL GROUP (קבוצת השקעות, ייעוץ והדרכות), תעשיין (מבעלי השליטה בעבר ו/או בהווה במפעלים בתחומי הפלסטיקה, עיבוד שבבי, זיווד, פרגולות, מסתורי כביסה וגדרות מאלומיניום ומערכות מדיה לחברות), ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל.

רו”ח מיכל בר-און – רו”ח, יזמת, אשת עסקים, מומחית בפיננסים ובעלת קבוצת בר-און גרופ שפועלת בעולמות המימון, השקעות ואסטרטגיה עסקית פיננסית. כיהנה בתפקידי ניהול מהבכירים בשוק ההון, כדירקטורית, חברת ועדות יעוץ והיגוי וחברת ועדות השקעה ואשראי בחברות, לרבות בבתי השקעות .

עו”ד גור נאבל – ראש תחום שוק הון במחלקת תאגידים ושוק הון ומשמש ראש הפורום המקצועי של פירמת גולדפרב זליגמן ועוד מרצים בכירים ומנוסים בתחום.

השתתפות בסדנא כרוכה בתשלום מסובסד וסמלי לחברי האיגוד שיאריכו את תקופת החברות באיגוד בחודשיים.

זכאות לתעודה: לעומדים בדרישות הסדנה תוענק לכל משתתף/ת תעודת הסמכה דיגיטלית של

“מוכשר/ת סוגיות בניהול אשראי” מטעם איגוד הדירקטורים בישראל.

התחברות