פורום צעירים

פורום צעירים של איגוד הדירקטורים בישראל

דירקטורים צעירים אשר מגיעים מהמגזר העסקי, החברתי והאקדמי עשויים להביא ערך רב לפעילות הדירקטוריונים של ארגונים רבים, זאת לאור הפרספקטיבה הרעננה, נטולת הקיבעון, המביאה איתה חדשנות ומעניקה מרחב לשיח מאתגר וייתכן שאף מביא איתו ייצוג קולו של דור מנהיגות העתיד. פורום הצעירים של איגוד הדירקטורים בישראל הוקם במטרה לייצר מנוע צמיחה לחברי האיגוד ולמשק הישראלי כולו מתוך ראייה חברתית ארוכת טווח. לפורום השפעה ישירה על פיתוח מקצועי ועסקי לטובת חברי האיגוד הצעירים עד גיל 45 כל אלו מוסיפים ערך חשוב וגיוון תפיסתי להרכב הדירקטוריון.

מטרות הפורום

  • פיתוח רשת עסקית מקצועית, פעילה ומעורבת של מנהיגות עסקית-חברתית צעירה המובילה שינוי תפיסתי וגיוון בהרכב הדירקטוריון.
  • פיתוח אישי ומקצועי של המנהיגות העסקית-הצעירה.
  • יצירת בסיס לשיתופי פעולה בין דירקטורים צעירים ודירקטורים ותיקים במסגרת תכנית מנטורינג חדשה!

חברי הפורום

הפורום מורכב מדירקטורים ודירקטוריות ומנהלים ומנהלות צעירים בכירים במשק הישראלי המגיעים מתחומים שונים ומחויבים להליך למידה מתמיד, לחלוק רעיונות ולשתף בהגיגים, תוך הבטחה לשמירת סודיות וכבוד לקהילה החדשה שהוקמה. חברי הפורום הנם: אורי רשטיק, מנכ”ל שח”ם ויו”ר תאגיד המים גבעתיים, אילון ברלס, קובי חזן, מנכ”ל ומייסד קרן עמידה, אביגיל פיליפ, אור המאירי, מנהל חדשנות P&G, ליאור מזרחי, נטע לי המאירי, הקמה וניהול חברת הייטק פרטית, חברת My World בע”מ, מורן ספקטור, מנהל קשרי חוץ להב, רויטל פיינשטיין, אבי לוין, סמנכ”ל כספים. אביליטי.

פעילות הפורום

תכנית השתלמויות ואירועים – תדון בעיקר בתכנים המקצועיים ומושגי היסוד שיועברו לדירקטורים והמנהלים הצעיר במהלך השנה. זאת לצד, הנגשת קשרים עסקים בין דירקטורים צעירים לבין נושאי משרה ובכירים במשק הישראלי. כל זאת במסגרת, השתלמויות מקצועיות במסגרתן ירקמו ויבנו גם מערכות יחסים עסקיות.
תכנית מנטורינג – ליווי מקצועי ואישי של דירקטורים ותיקים במסגרת תכנית עבודה של 3 חודשים במסגרתה יפגשו הדירקטורים הותיקים עם חברי הפורום במטרה לסייע בהכוונה ומתן כלים מקצועיים. בתום התכנית יחליטו הצדדים אם מעוניינים להמשיך לעבוד יחדיו או לאו, משלב זה ניתן יהיה לגבות תשלום בעבור הליווי והמשך העובדה המשותפת.
תכנית איתור וגיוס
– הפורום יעסוק באפשרויות שילובם של דירקטורים ומנהלים צעירים כחלק מהגיוון הנדרש בדירקטוריון מקצועי ואפקטיבי – באמצעות הבנת הצרכים המקצועיים והפרקטיים של חברי הפורום והכנתם להתמודד עם משרות ייעודיות לתפקיד דירקטור/ית בעל/ת ידע מקצועי ועדכני.

פעילות הפורום

– מקום מפגש ודיון של דירקטורים ומנהלים צעירים ומתן תוכן מקצועי עדכני ורלוונטי.
– יצירת הזדמנויות עסקיות חדשות – פיתוח קשר עם גורמי מפתח בארגון.
– מתן כלים להתמודד עם הרגולציה והסוגיות הסבוכות בכל עת.
– סיוע באיתור וגיוס בהתאם לכישורים, ידע וניסיון בחברות וכלים להתקדם בארגון.

פורום צעירי  האיגוד 

שם:תפקיד  
אביגיל פיליפ   
אור המאירי   
קובי חזן   
ניר מקובסקי   
אילון ברלס   
גלעד כהן   
מיכל מור קופל   
תמים סעד   
מיכאל טיבין   
    

יו”ר הוועדה: אביגיל פיליפ. 

חברי הוועדה: מיכל מור קופל, אור המאירי, אילון ברלס, מיכאל טיבין, קובי חזן, לירון פורת, תמים סעד, ניר מוקובסקי, גלעד כהן.

התחברות