תפקידו ואחריותו של המנכ”ל בעידן הממשל התאגידי

המנכ”ל הינו בעל התפקיד הניהולי הבכיר בחברה והוא נמנה על שלושת האורגנים בחברה. החוק מקנה למנכ”ל סמכות שיורית בנושאים בעלי אופי ניהולי וביצועי בכל הקשור לניהול השוטף של החברה. המחוקק רואה בו כאחראי לנקיטת אמצעים סבירים למניעת הפרות בידי התאגיד. כך, לאחרונה, במסגרת תיקון 54 לחוק ניירות ערך (המוכר בכינויו “חוק האכיפה המינהלית”), מוחלת על המנכ”ל חזקת אחריות בתאגיד מדווח בגין הפרות של הוראות חוק ניירות ערך, אף אם לא היה צד להן. המנכ”ל מוצג כאחראי למרבית ההפרות בידי התאגיד, וניתן להטיל עליו שורה של אמצעי אכיפה מינהליים, כגון עיצומים כספיים בשיעורים של מאות אלפי שקלים וכן איסור כהונה בגוף מפוקח לתקופות קצובות. במאמרנו ננסה לשרטט את עיקרי הוראות החוק המתייחסות למנכ”ל.

 

{registered}למאמר המלא לחץ כאן icon{/registered}

שתף:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ברצוני לקבל פרטים על הצטרפות לאיגוד

וקבל עדכונים בזמן אמת על קורסים, כנסים והטבות ייחודיות לחברי האיגוד
קישורים

התחברות