אודות האיגוד

איגוד הדירקטורים בישראל

תפקידו.ה של הדירקטור.ית מורכב, בין היתר, מדרישות הרגולטור והחוק לצד ציפיות בעלי המניות ומייצר סביבה לחוצה ומורכבת לקבלת החלטות והשאת הרווחים. לעידן הנוכחי, בו אנו עדים לשינויים מהירים, רגולציה משתנה, ממשל דינאמי וסביבה עסקית משתנה מתווספים לחצי שוק והאצה טכנולוגית ותקשורתית ומשנה את כללי המשחק בעבור חברות בכלל, ודירקטורים.יות בפרט. 

התנאים המשתנים לא משנים את גישתם של המחוקק, הרגולטורים ובתי המשפט וישנה החמרה באחריות המצופה מהדירקטורים.יות וכמות התביעות הנגזרות והיצוגיות גדלה ומתעצמת, לצד זאת, הגישה שהתפתחה לגבי תפקודו.ה ומעמדו.ה של הדירקטור.ית בסוגי החברות השונות בדגש על חברות ציבוריות, מעמידה את הדירקטורים.יות בפני אתגרים והזדמנויות המחייבים סביבה תומכת, מתעדכנת, מנגישה ומאפשרת לצורך השגת מטרות התפקיד.

לפני כעשור, מספר גורמים חברו יחדיו, ביוזמתו של פרופ’ יוסף גרוס, עו”ד אשר מכהן כיו”ר האיגוד, אוניברסיטת תל אביב להב והפקולטה למנהל עסקים, איגוד החברות הציבוריות ורו”ח ניר זיכלינסקי מיסד קבוצת SRI, להקמת איגוד הדירקטורים בישראל המהווה הגוף האובייקטיבי והמוביל בישראל לדירקטורים ודירקטוריונים של חברות ציבוריות, חברות פרטיות גדולות, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות וכן גופים מוסדיים גדולים. 

בכל התהליך האמור, איגוד הדירקטורים בישראל פועל להשמעת עמדת הדירקטורים, הן בתיקוני החקיקה, הן בדיונים עם הרגולטורים והן בדיונים ציבוריים

חברי הדירקטוריון

Prof. Joseph Gross
פרופ' יוסף גרוס
יו”ר האיגוד
רו"ח ניר זיכלינסקי
(מנכ”ל SRI Global Group)
פרופ' דן עמירם
דקאן הפקולטה לניהול ע”ש קולר
אודי אהרוני
(מנכ”ל להב פיתוח מנהלים – אוני’ ת”א)
עו"ד אילן פלטו
(מנכ”ל איגוד החברות הציבוריות)

התחברות