חזון האיגוד

איגוד הדירקטורים פועל ויפעל בנושאים הקשורים לקידום מעמד הדירקטורים במדינת ישראל ויהווה הגוף המקצועי המרכזי המלווה דירקטורים בדרך ליצירת אווירת עסקים אחראית וראויה בישראל; במסגרתו ניתן לקבל הכשרה מתאימה, ידע, ייעוץ מקצועי, וייצוג אינטרס הדירקטורים מול המחוקק והרגולטורי כך שכל דירקטור.ית י.תוכל לנווט בביטחון ובהצלחה אתגרים עסקיים מורכבים העומדים בפניו.ה

פעילות ליבה

  • פלטפורמה פעילה לפיתוח רמתם המקצועית של הדירקטורים והדירקטוריות בהתאם לדרישות ולאתגרים הצפויים מהם.ן.
  • מקור מידע עדכני המשמש את הדירקטורים והדירקטוריות להתעדכן באופן שוטף בסוגיות אקטואליות.
  • ייצוג האינטרסים של הדירקטורים והדירקטוריות בפני המחוקק והרגולטורים תוך מעקב, בקרה והתמודדות עם שינויים החלים מעת לעת.
  • יצירת תו איכות להכשרת דירקטורים ודירקטוריות – אשר הכרחי במדינה מערבית כנהוג בחו”ל.
  • העצמת הדירקטורים, הדירקטוריות והדירקטוריונים בישראל. 

התחברות