ארכיון השתלמויות

חוק עידוד השקעות הון – לא רק לגדולים

ההרצאה חוק עידוד השקעות הון – לא רק לגדולים תתמקד בנושאים הבאים:                                                 ♦ מטרות חוק עידוד השקעות הון בעבר והשינויים שחלו בו לאורך השנים ♦ חוק האנג‘לים – יתרונות וחסרונות ♦ ההטבות שנותרו בחוק עידוד …

חוק עידוד השקעות הון – לא רק לגדולים לקריאה »

משולחנה של רשות ניירות ערך

איגוד הדירקטורים בישראל ו- Deloitte בריטמן אלמגור זהר  שמחים להזמינך להרצאה לדירקטורים “משולחנה של הרשות לניירות ערך”                             בהרצאה נעסוק בפרסומים נבחרים של רשות ני”ע מהשנה האחרונה וסוגיות מהפרקטיקה ביישום תקני חשבונאות בינלאומיים שעלו בדיונים מול רשות ני”ע, כדוגמת:  העסק החי שווי הוגן מהי שליטה …

משולחנה של רשות ניירות ערך לקריאה »

התחברות