עדכוני חקיקה

pic01

איגוד הדירקטורים עוקב מקרוב אחר שינויי חקיקה הרלוונטיים לדירקטורים וכן נמצא בקשר ישיר עם הרגולטורים והמחוקק.

הצעת החוק עלולה להחליש דירקטוריונים

הצעת חוק החברות (תיקון-הגבלת כהונת דירקטור לשלוש חברות), התשע”ד – 2013 הונחה על על שולחן הכנסת ביום ו’ בטבת התשע”ד – 9.12.13. סוגיית הגבלת מספר מקומות בהם יכהן/תכהן דירקטור/ית נמצאת מזה זמן על סדר היום הציבורי ואנו סבורים כי יש מקום לבחון את הנושא באופן מעמיק ומקצועי.

התחברות