איגוד הדירקטורים בישראל

בישראל ובעולם כולו מתפתחת בעשור האחרון גישה חדשה לגבי תפקודו ומעמדו של הדירקטור, תוך דגש על החברות הציבוריות. הקו המאפיין את הדירקטור של העשור האחרון שונה בתכלית שינוי מקודמיו, כיום הוא ניצב בפני דילמות חדשות רבות, עם זאת קיים חוסר בהכשרה נאותה לתפקיד ולציפיות בעלי המניות מהדירקטוריון ומהדירקטור בנפרד. המחוקק, הרגולטורים ובתי המשפט מחמירים את האחריות המצופה מהדירקטורים ומתרבות התביעות הנגזרות והיצוגיות בכמות גדולה.

בכל התהליך האמור כמעט ולא מושמעת עמדת הדירקטורים, בתיקוני החקיקה אין כל ייצוג לדירקטורים, בדיונים עם הרגולטורים לא נשמע דברם ובדיונים ציבוריים נדם קולם.

מספר גורמים חברו יחדיו, ביוזמתו של פרופ' יוסף גרוס, עו"ד אשר מכהן כיו"ר האיגוד, להקמת איגוד הדירקטורים בישראל. בכוונתו לאגד במסגרתו דירקטורים ודירקטוריונים של החברות הציבוריות, חברות פרטיות גדולות, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות וכן גופים מוסדיים גדולים.

חברי הדירקטוריון (לפי א"ב שם משפחה)

אודי אהרוני (מנכ"ל להב פיתוח מנהלים - אוני' ת"א)

פרופ' יוסף גרוס, יו"ר האיגוד

 רו"ח ניר זיכלינסקי (מנכ"ל SRI Global Group).

אילן פלטו (מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות)

פרופ' משה צבירן (דקאן - הפקולטה לניהול ע"ש קולר - אוני' ת"א)

 

שיתופי פעולה